Sunday, December 10, 2006

Dead Poets Society (3) - Fryslân boppe (2)

Laatst een wat onverwacht antwoord op mijn zoektocht naar vertalingen van Oekraïense dichters. Maar ook het antwoord op de vraag van Bootsma: Bij Tresoar hebben ze van Freark Dam niets in het Oekraïens kunnen vinden. Wel van Rink van der Velde, namelijk 'De Fûke'.

De Fûke ('de Fuik') gaat over een Fries vissersgezin tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de kwartierstaat van auteur Rink van der Velde (die in 2001 overleed) lees ik: De koarteoarlochsroman De Fûke út 1966 is fuortkommen út fraachpetearen dy't er as sjoernalist mei âldere minsken út de feanterijen hân hie yn kombinasje mei werklik barde foarfallen út de oarloch en in lokaasje oan 'e Tsjûkemar dy't him ynspirearre. De Fûke wie it earste boek fan Van der Velde, dat him yn Fryslân ôfspilet.

Wordt vervolgd...

3 comments:

Bootsma said...

Dit boek is later door Steven de Jong verfilmd. Een aardige film met in de hoofdrol Steven en Rinse Westra. Verder een bizarre bijrol van toenmalig zanger van de Kast Syb van der PLoeg. Hij wilde zijn haren niet afknippen en dus nu zie je een SD-officier met krullen...

Olaf Koens said...

bovendien is het de naam voor de gemiddelde Friese buurtkroeg... Lees je Fries John?

Anonymous said...

De bewuste vertaling van "De Fûke" zit propvol fouten. Anarchisme? nooit van gehoord. En al is het origineel bepaald geen porno, de vertaling getuigt van een uitermate verkrampte preutsheid. Ach, er zijn ergere dingen, maar ik wou het wel even gezegd hebben.