Tuesday, May 16, 2006

Who's NEXT?Vandaag in alle kranten het trieste einde van Ayaan. Op de voorpagina van NRC*NEXT onder het betreffende artikel de wel erg wrange reclameboodschap van die krant: "Who's NEXT?"

Who's next? Dat is een goede vraag. Zo'n 10 dagen geleden herdachten en vierden we 4 en 5 mei. Het thema van dit jaar was "Vrijheid en verscheidenheid". Wat de casus Ayaan ingewikkeld maakt, is toepassing van het het principe dat Allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk behandeld worden.

De Hoge Raad heeft op 11 november 2005 een uitspraak gedaan in een persoonsverwisselingzaak. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een naturalisatiebesluit waarin valse persoonsgevens zijn opgenomen geen rechtskracht heeft. Concreet betekent dit dat iemand die genaturaliseerd is onder een valse naam, of onjuiste geboortedatum of geboorteplaats geen Nederlander is en nooit is geweest. In plaats van een relatief bewerkelijke intrekkingsprocedure kan in dergelijke gevallen dus worden volstaan met een schriftelijke mededeling door de IND dat betrokkene het Nederlanderschap niet heeft verkregen. Krachtdadig als de kandidaat-lijsttrekker van de VVD Verdonk is, heeft ze betrokkene gisteren een dergelijke schriftelijke mededeling gestuurd, met een beroepstermijn van zes weken.

Onwillekeurig moest ik terugdenken aan een artikeltje in het meinummer van het maandblad van "Overkwartier van Gelre" dat ik gisteren las. Daarin wordt de grote heksenbrand in Roermond van 1613 beschreven. In korte tijd werden 64 heksen verbrand die zeshonderd kinderen, vierhonderd ouden van dagen en duizenden stuks vee hadden doodgetoverd. De heksenvervolging was - net als die van de Bokkenrijders hondervijftig jaar later - volkshysterie. Zou dat ook gelden voor het huidige harde klimaat rondom vreemdelingen? Voor Ayaan maakt het niet uit. Zolang IJzeren Rita aan het bewind is, zal Barbertje moeten hangen.

1 comment:

Anonymous said...

Dag Johnnie. Stap net uit 'n taxi met een Azeri die al tien jaar in Moskou woont, nimmer is geregistreerd, volgend week terugkeert naar Bakoe om zijn bruid te halen, en dan weer taxi gaat rijden in Moskou. Is het niet handiger om je te registreren? Vroeg ik hem. Noe zasto? Vroeg hij. Ik betaal gewoon elke drie maanden driehonderd roebel voor een valse registratie, en alles gaat prima.
Fijn om in een land te wonen waar iedereen gewoon NIET consequent is.
C