Sunday, April 30, 2006

Van twee walletjes

Ik krijg toch een beetje een meewarig gevoel als ik zie dat mijn vrienden in Moskou en China gisteren Koninginnedag vierden. Niet vanwege het verscheiden van Rien van Drunen. Maar vooral als ik me realiseer dat men zich nu opmaakt voor 1 mei.

In Nederland wordt morgen gewoon gewerkt, ook door ambtenaren, met uitzondering van een rood bolwerk hier en daar.

Ik heb geen warm gevoel overgehouden aan die ene keer dat ik in Nederland een 1-meiviering mocht bijwonen. Dan was het in China (foto) 2 jaar geleden beter. Daar waart de echte geest van het wereldsocialisme nog rond. Al is het nog maar de vraag hoe lang dat nog gaat duren.

No comments: